Krajobraz pojezierza mazurskiego klasa 5 notatka

Pobierz

Przyroda; Wody słodkie i słone; Ćwiczenie interaktywne rodzaje wód; 6.. NOTATKA DO ZESZYTU 1.. Porównaj zasolenie Morza Bałtyckiego część północną do południowej.. Występują tu największe jeziora Polski: Śniardwy, Mamry, Niegocin.Temat lekcji: Krajobraz Pojezierza Mazurskiego Na lekcji dowiesz się jakie są główne cechy krajobrazu pojezierzy, poznasz przykłady jezior znajdujących się na Pojezierzu Mazurskim, zdobędziesz informacje dotyczące przyrody w Mazurskim Parku Krajobrazowym.. Orientacja na mapie i globusie - współrzędne geograficzne; Określanie współrzędnych geograficznych.. Ich istnienie sprawia, że region ten jest bardzo atrakcyjny z punktu widzenia żeglarstwa, jak .Temat 4.. Lądy i oceany na Ziemi.. Znajduje się tu ok. 3 tys. jezior, które z reguły są duże.Krajobraz pojezierny (Pojezierze Mazurskie) Część 1.. Około 7% powierzchni Pojezierza Mazurskiego stanowią jeziora, w tym największe jezioro naszego kraju - Śniardwy (mierzące 113,4 .Krajobraz pojezierza mazurskiego Podobne tematy.. Krajobraz Niziny Mazowieckiej.. Doprowadził do powstania: jezior, wzniesień i zagłębień.. Notatka z lekcji:Pojezierze Mazurskie to wspaniałe krajobrazy, piękna przyroda, dobre zagospodarowanie turystyczne oraz szereg miejscowości, które w ostatnich latach stały się modnymi letniskami.. Pas pojezierzy ciągnie się na południe od pasa .Pojezierze Mazurskie leżące we wschodniej części pasa pojezierzy - krajobraz młodoglacjalny z wyraźną rzeźbą polodowcową (powstały w wyniku topnienia lądolodu)..

Omówienie krajobrazu Pojezierza Mazurskiego.

Na jego terenie leży ok. 5 tys. jezior, które z reguły są niewielkich rozmiarów.. Typ materiału: Lekcja z Epodręcznika.. W sąsiedztwie tego kontynentalnego lodowca krążyły wody, które stopniowo osadzały materiał skalny: piaski, żwiry, gliny.. Krajobraz wielkomiejski WarszawyWymień 3 cechy krajobrazu pojezierza mazurskiego.. Nazwy krajobrazów odnoszą się do ich najbardziej widocznych cech.. Krajobraz Pojezierza Mazurskiego.. Ukształtowanie terenu .Pojezierze Mazurskie.. Obszar dzisiejszego pasa pojezierzy przez długi czas przykryty był lądolodem skandynawskim.. Największe wzniesienia: Dylewska Góra (312 m .a) Śniardwy b) morskie oko c) gardno d) Łebsko 3) krajobraz pojezierny jest pozostaŁoŚciĄ po: a) wybuchu wulkanu b) przejsciu lĄdolĄdu c) po rozlaniu siĘ morza baŁtyckiego 4) pojezierze mazurskie leŻy na: a) w zachodniej czĘŚci pasa pejezierza b) we wschodniej czĘŚci pasa pobrzeŻa c) we wschodniej czĘŚci pasa pojezierza 5 .KLASA V Temat: Krajobraz Pojezierza Mazurskiego Notatka: Największy wpływ na uksztaltowanie obszaru pojezierzy miał lądolód.. Przez lądy i oceany.. Zaznacz południk.. Krajobraz Pojezierza Mazurskiego.. Krajobraz miejsko-przemysłowy Wyżyny Śląskiej.. Piórniki Geometryczna galaktyka!. wg Edytagustaw.Największe jeziora to Śniardwy ( 109, 7 km2), Mamry (102, 4 km2), Jeziorak (34, 5 km2), Niegocin (26 km2), Roś (18, 9 km2), Drużno (12, 9 km2)..

... Notatka 5 klasa Losowe karty.

Liczne jeziora morenowe (Mamry, Śniardwy, Niegocin) oraz rynnowe (Hańcza - najgłębsze w Polsce 108,5 m, Wigry, Jeziorak) tworzą wyjątkowo zróżnicowany krajobraz.. Zapraszam Uczniów klasy 5 na Skype 04.12.20 r. o godz. 08:00 na lekcję.Krajobraz Pojezierza Mazurskiego; Krajobraz Wyżyny Śląskiej; Krajobraz rolniczy Wyżyny Lubelskiej; Projekt "Czy znasz moje miasto?". Krajobraz wysokogórski Tatr.. Pojezierza Wschodniobałtyckie .Notatki do lekcji.. Tworzyły się charakterystyczne formy terenu, takie jak moreny, sandry czy pradoliny.Start studying Geografia kl. V - Krajobrazy cz.1.. Krajobrazy Polski - podsumowanie.. Na tej lekcji nauczę się wskazywać na mapie położenie pojezierzy, charakteryzować klimat pojezierzy oraz wskazywać znaczenie turystyczne pojezierzy.. Krajobraz nadmorski Wybrzeża Słowińskiego.. Ważnym elementem sieci wodnej Mazur są kanały, których sieć liczy sobie kilkaset kilometrów.. W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.Na obszarze Polski wyróżniamy obecnie trzy główne pojezierza.. Dzięki temu wyodrębniono sześć pasów rzeźby terenu.. Po tej lekcji powinieneś: 1.. Na przykład, krajobraz w którym widoczne są góry nazywamy krajobrazem górskim a krajobraz składający się z pól uprawnych to krajobraz wiejski lub rolniczy.was / were ;there was/there were - Krajobraz Pojezierza Mazurskiego i Wybrzeża - Brainy kl 5 unit school must - Krajobraz Pojezierza Mazurskiego..

Turystyka; Co to jest krajobraz?

Pogoda a klimat.. Omówienie zabytków i atrakcji turystycznych Pojezierza Mazurskiego.. Ten region Polski nie wymaga dodatkowej reklamy, a turyści od lat chętnie korzystają tutaj z możliwości wypoczynku.Play this game to review Geography.. Escape room - Co wiesz o krajobrazie rolniczym Niziny Mazowieckiej?. Krajobraz Pojezierza Mazurskiego wskazuję na mapie Polski położenie Pojezierza Mazurskiego przedstawiam główne cechy krajobrazu Pojezierza Mazurskiego przedstawiam wpływ lądolodu na krajobraz pojezierzy odczytuję z mapy nazwy największych jezior na Pojezierzu MazurskimKrajobraz wielkomiejski Warszawy.. Poznaj dokładne informacje na temat Pojezierza Mazurskiego.8.. ( 10.11.20 ) Dzień dobry Wszystkim!. Poznaj cechy charakterystyczne pojezierzy.. Następnie zapiszcie w zeszycie: temat, podaną notatkę oraz ćwiczenie.. Wpływ turystyki na środowisko naturalne Pojezierza.. TEMAT: Krajobraz Pojezierza Mazurskiego.. Przedstaw na wykresach podane zdania i je nazwij.Środowisko naturalne pojezierzy.. atmosfera jowisza atmosfera merkurego atmosfera neptuna atmosfera saturna atmosfera urana atmosfera wenus atmosfera ziemi długość doby na jowiszu wenus Ziemia.. Wysokości na mapie.. Escape room - Zabierz mnie nad Morze Bałtyckie..

Co to jest krajobraz?

od pobrzeży rozciąga się pas pojezierzy.3.. W ramach podsumowania uzupełnienie zadań w zeszycie ćwiczeń, str. 28 - 29, ćw.. escape room - Krajobraz Pojezierza Mazurskiego.. Pojezierze Mazurskie leży na wschód od Pojezierza Pomorskiego.. Wskazać atrakcje turystyczne tego regionu.. Na ilustracji przedstawiono Ziemię widziana od strony bieguna północnego.. Wyjaśnić czym był lądolód skandynawski i jak zmienić krajobraz pojezierzy.. Notatka: Pojezierza to pas ciągnący się na południe od pasa pobrzeży.. Wskazać na mapie pas pojezierzy, a na nim Pojezierze Mazurskie.. Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy; Czy wszystkie skały są twarde?. Pojezierze Pomorskie położone jest na południe od pasa pobrzeży.. Pojezierze Mazurskie jest krainą geograficzną położoną w północno-wschodniej części Polski.. Znać nazwę największego i najgłębszego jeziora w Polsce.. Bardzo istotnym elementem, który odróżnia krajobrazy w Polsce, jest ukształtowanie powierzchni.. Proszę przeczytać tekst w podręczniku na str. 45-47 .. Jego urozmaicony krajobraz powstał dzięki działalności lądolodu podczas zlodowacenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt