Sprawozdanie ze spotkania z policjantem

Pobierz

Twoje życie- Twój wybór" Spotkanie n/t "Dopalacze- nowe spojrzenie dla współczesnej profilaktyki" -1 godz 2.. ", "Co należy robić, aby być bezpiecznym?". Andrzej Matejuk - Komendant Główny Policji "Szanowni państwo!". Podczas spotkań omówiono zasady bezpieczeństwa nad wodą, w górach, poruszania się po drogach oraz .Przesyłam świeże sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, pisane według sfer i bardzo szczegółowo.. wpływu dymu tytoniowego na zdrowie, radzenia sobie ze stresem i presją otoczenia; - przygotowanie plakatów, haseł, gazetek; .. - spotkanie młodzieży z panem D.. Klasy pierwsze poznają zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy i bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.. Policjanci odwiedzili uczniów z klas 4-7 szkoły podstawowej (8 spotkań) oraz 2-3 gimnazjum (6 spotkań).. Występują trzy rodzaje sprawozdań (Przygoda 2004: 134-136): Sprawozdanie reportażowe - z wycieczki, ze zdarzeń życiowych, rozgrywki sportowej.- sprawozdanie - Debatę rozpoczął gen. insp.. szt. Piotr Woszczak.04.10.2011 roku odbyło się spotkanie z Policjantem.. Czy te dane które zbiera Policja, są w ogóle nam potrzebne, nam jako policjantom.Jun 14, 2022Sprawozdanie z realizacji działań podjętych w roku szkolnym 2016/2017 w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.. 29.09.2015 roku naszą szkołę odwiedziła pani sierżant Ludmiła Mroczkowska, która jest oficerem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.Przebieg spotkania: 1.Powitanie zaproszonego gościa 2.Prelekcja na temat "Bezpieczna droga z radami SPONGEBOBA" 3.Rozmowa pani policjantki z dziećmi na temat "Czym się zajmuje pan policjant w pracy?.

... Organizacja spotkań z policjantem ( I 2004r., VI 2005r., IX 2005r.

NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Elżbieta Niebrzegowska, a dwanaście sierż.. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas O-III.. Sprawozdanie pomaga w nauce pisania recenzji, reportażu i protokołu.. Tematem spotkani by?a "Bezpieczna droga do i ze szko?y".. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniuponiedziałek, 04 października 2010 23:17 SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA Z POLICJANTEM Dnia 09.09.2010r na zaproszenie SU do szko?y przyszli policjanci.. Zajęcia "Żyję bez ryzyka HIV/AIDS" 1 godz. 3.. ); .. w różnych sytuacjach zagrożenia organizowałam spotkania uczniów z policjantem i ze strażakiem.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W PINCZYNIE ROK SZKOLNY 2018/2019 .. odbyło się spotkanie z policjantem (zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, które dzieci mogą spotkać w domu i na ulicy, np. obcy, .. Umożliwiono dzieciom kontakt ze sztuką teatralną poprzez organizowanie na terenie przedszkola spektakli .SPRAWOZDANIE .. Temat zajęcia: "Zawód policjant - kto to taki?". Na dzieci czekała równieŜ miłą niespodzianka - kaŜdy z uczniów otrzymał odblaskowy breloczek.. - poznanie pracy policjanta i wykonywanych przez niego czynności, narzędzia i charakterystyczny ubiór..

Scenariusz spotkania z policjantem w przedszkolu Publicznym we Wrzosowej.

Zało żeniem wizyty z Ratownikiem Medycznym było przedstawienie sposobów pomocy koledze lub kole żance w przypadku zranienia czy urazu oraz jak wezwać pomoc- ćwiczenia.UMIEJĘTNOŚCI DZIECI: Dziecko: - wykaże się wiedzą z zakresu tematyki : zasady ruchu drogowego - bezpieczeństwo na drodze, - skojarzy otrzymane informacje ze sobą i poda odpowiedź, - rozwiąże zagadkę, - ułoży historyjkę obrazkową według kolejności zdarzeń.. Cele ogólne: - wzbudzanie zaufania do policjanta, jako osoby .Sprawozdanie ze spotkań profilaktyczno - edukacyjnych z Policjantami KPP w Starachowicach W roku szkolnym 2021/2022 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym odbył się cykl spotkań profilaktyczno - edukacyjnych dla wszystkich uczniów Naszej Placówki.6 days agoJun 14, 20227 days agoGrzegorzem Janickim- policjantem Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie.. Spotkania zostały podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych oraz starszych.. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w pogadance.. Funkcjonariusz pokazał nam swoje wyposażenie i umundurowanie, które jest niezbędne podczas wykonywanej służby - wzbudziło to wielkie zainteresowanie ze .Sprawozdanie z realizacji programu .. Dzieci doskonale radziły sobie odpowiadając na pytania policjanta.. Chcielibyśmy rozpocząć taką dyskusję na temat statystyki, na temat sprawozdawczości w Policji..

Spotkanie z policjantem w ramach Programu Prewencyjnego " Gimnazjalisto!

Ch?tnie odpowiadali na pytania policjanta, utrwalaj?c w ten sposób wiadomo?ci dotycz?ce;Mając na celu przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości uczniowie uczestniczyli 3.10.2017 r. w pogadankach policji - dostosowanych do wieku.. Podczas spotkania policjanci wyjaśnili uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci: przemoc werbalna ( wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, szantaż )Każda klasa miała swoje indywidualne spotkanie z policjantem.. Omówienie i ustalenie tematyki spotkania uczniów z Policjantem pod hasłem " Bezpieczna droga", " Bezpieczny przedszkolak"; .. Podzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem z rodzicami.. Cieszy fakt, że .SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA Z RATOWNKIEM MEDYCZNYM w dniu 12.01.2015r.. 1.10 Współpraca ze specjalistami/ PPP w Połczynie .Artykuł dotyczy sprawozdania przygotowywanego na etapie szkolnym przez uczniów.. Ich tematyka uzależniona jest od wieku dzieci.. •rozmowa o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze (wykorzystanie ilustracji)Wpis został sprawdzony przez moderatora..

Jun 14, 20222 days agoZobacz 1 odpowiedź na zadanie: Napisz sprawozdanie ze spotkaniem z policjantem .

ROZPOCZĘCIE - zagadka "Kto to jest?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt