Wypisz etapy obróbki wstępnej ryb

Pobierz

1. dzieża obrotowa.. Obróbka wstępna składa się z: Obróbki wstępnej brudnej Obróbki wstępnej czystej OBRÓBKA WSTĘPNA = OBRÓBKA WSTĘPNA BRUDNA + OBRÓBKA WSTĘPNA CZYSTA 3.16.. Schemat produkcji rybnej masy mielonej.. W jakim celu przeprowadza się obróbkę wstępną surowców?. Żywność poddawana jest obróbce wstępnej przed dalszymi etapami obróbki.Wykorzystuje się je szczególnie do sporządzania pizzy (rys. 4).. Zajęcia praktyczne Cukiernik.. Zapiszcie temat lekcji w zeszytach: "Potrawy z ryb duszonych".. 5.formowanie.Obróbka brudna ryb obejmuje: w przypadku ryb surowych - oczyszczanie ryb z łusek i płetw, w przypadku ryb ogławianie lub patroszenie: ogławianie polega na odcięciu głowy od tułowia cięciem ukośnym lub prostym, zapewniającym pozostawienie przy głowie minimalnych ilości mięsa;Jan 27, 2022Podaj etapy obróbki wstępnej ryb 1 Zobacz odpowiedź Reklama Reklama banan1999199919 banan1999199919 .. Wymień zasady obowiązujące w gospodarce państw Unii Europejskiej plz na jutro bo Pani zbiera prace Zasadność podziału administracyjnego Polski 1999r .Obróbką wstępną nazywa się proces, którego zadaniem jest przetworzenie surowca w półprodukt przeznaczony do dalszych czynności technologicznych.. Obejrzyjcie ich wygląd: 3.. Jak sporządzić potrawy z ryb duszonych?. Obejrzyjcie jak szybko wykonać potrawę z ryby duszonej.Wskaż pary znaków przekazujących te same informacje..

Wymień etapy obróbki wstępnej brudnej 2.

Zajęcia praktyczne Kucharz.. Łuski usuwa się przesuwając skrobak w kierunku odwrotnym do ich osadzenia (pod łuskę).. Wypisz w zeszycie cyfry którymi je oznaczono, i podaj odpowiednie wyjaśnienie dla każdej pary 2021-05-04 13:51:48Podczas obróbki warzyw i owoców na potrawy, ich najcenniejsze składniki mogą ulec zniszczeniu przez niewłaściwe przyrządzanie.. Przepiszcie notatkę do zeszytów: NOTATKA-_RYBY_DUSZONE.pdf.. Ma- jąc określoną wielkość zadania produkcyjnego, czyli masę, lub objętość przygotowanych potraw, masę półproduktu lub masę przerabianego surowca brutto, można przystąpić do obliczenia liczby urządzeń technologicznych.1.. Sporządzanie ciasta drożdżowego ,wymień jakie produkty zostały użyte i podaj etapy produkcji.. 6. podajnik ślimakowy.. Obróbkę wstępna brudną należy prowadzić w osobnym pomieszczeniu.. Odsalanie ryb solonych.. Oczyszczanie ryb z łuski lub płetw.. Ogławianie lub patroszenie ryb.Można łączyć ryby świeże z mrożonymi, chude z tłustymi.. Wymień kolejne etapy obróbki wstępnej ryb żywych: (3pkt)--- 9. Podaj etapy wykonania potrawy: pstrąg saute - ( 2pkt) --1.. IIbc Podaj etapy sporządzania masy czekoladowej ,wymień produkty jakie wykorzystasz do sporządzenia masy.. 3.mielenie.. Wałkownica do ciasta [ 12 ] W przemyśle gastronomicznym wykorzystuje się maszyny i urządzenia do obróbki cieplnej potraw z mąki..

Wymień etapy obróbki wstępnej czystej 3.

Najczęściej polega na sortowaniu, rozmrażaniu, myciu, płukaniu, oczyszczaniu, odpierzaniu, patroszeniu, rozdrabnianiu, porcjowaniu i nadawaniu wyrobom formy.. Scharakteryzuj operację sortowania ryb w powiązaniu z rodzajami sortownic.. Wymień i scharakteryzuj metody suszenia żywności- dokonaj podziału wg urządzeń do ich realizacji.. Zabijanie żywych ryb.. Ryby duszone podaje się w kokilkach lub nelsonkach.. Do obróbki wstępnej zalicza się następujące podstawowe czynności: 1.. Etapy obróbki wstępnej Rodzaj obróbki wstępnej Czynności Maszyny i urządzenia Brudna - polega na usu-nięciu z powierzchni za-nieczyszczeń i części nie-jadalnych.. BLENDERY I MIKSERYJun 24, 2022Wskaż pary znaków przekazujących te same informacje.. Wypisz w zeszycie cyfry którymi je oznaczono, i podaj odpowiednie wyjaśnienie dla każdej pary 2021-05-04 13:51:48Tabela 4.1.. 4. wyrabianie masy mielonej.. 2. zdjęcie skóry.. Podaj nazwę urządzenia/maszyny, którego/której dotyczy poniższy opis.Temat ; Charakterystyka obróbki wstępnej Zapoznaj się z materiałem w podręczniku i opracuj notatkę zgodnie z punktami.. Obsługa skrobaczki elektrycznej: Sprawdzić, czy urządzenie ma wszystkie części i czy są one dobrze zamontowane1.. Obie fazy przeprowadza się w specjalnie do tego przygotowanym miejscu.Do podanych elementów dopisz nazwę maszyny lub urządzenia, w których występują podane elementy..

1. ryby po obróbce wstępnej.

Na ogół funkcje urządzeń tu zebranych to rozdrabnianie, obieranie, mieszanie (łączenie składników).. Do najczęściej popełnianych błędów podczas przyrządzania potraw z warzyw i owoców należy: grube obieranie, moczenie w wodzie obranych, a nawet rozdrobnionych produktów, przechowywanie rozdrobnionych owoców i warzyw oraz używanie niewłaściwych narzędzi do rozdrabniania.47.. Scharakteryzuj elementy wchodzące w skład obróbki wstępnej Sortowanie: …………………………………………………………………………… …………….……………………………………………………………… Mycie ręczne i mechaniczne:W obróbce wstępnej można wyróżnić dwa etapy: brudny i czysty.. Rozmrażanie ryb zamrożonych.. Drugi etap to nadawanie odpowiednich kształtów, wielkości itp. Wymień i scharakteryzuj operacje i urządzenia wstępnej obróbki i normalizacji mleka.. 4.Obróbka wstępna.. 2. mieszadło hakowe.. Najczęściej do sporządzania mas mielonych przeznacza się ryby o twardym i ciemnym mięsie.. MoŜna zaliczyć do nich gofrownice i naleśnikarki, popularne w małej gastronomii.. bułka namoczona w mleku.. Wysłuchajcie mnie: JAK_DUSIC_RYBY.m4a..

Wymień jego etapy.

W kategorii Obróbka wstępna zebraliśmy wyposażenie gastronomiczne do wstępnej obróbki żywności.. Scharakteryzuj zmiany zachodzące podczas obróbki wstępnej.obróbki wstępnej (mnoży się ilość surowca brutto przez procent odpadów, wyrażony jako ułamek jedności).. Obróbka wstępna ryb obejmuje czynności związane z przygotowaniem surowca do następnego procesu tj. obróbki wtórnej.. Co to jest proces produkcyjny?. Obróbka wstępna ma na celu usunięcie z surowca zanieczyszczeń, części niejadalnych lub zepsutych, a także nadanie mu odpowiedniego kształtu.. Wymień czynniki klarujące galaretę.. "Obróbka brudna" to nic innego jak mycie, szorowanie i obieranie warzyw (przede wszystkim okopowych) oraz naświetlanie/wyparzanie jajek, po obróbce brudnej następuje "obróbka czysta" czyli krojenie, siekanie itp. OBRÓBKA WSTĘPNA BRUDNA I CZYSTA.. Ten pierwszy to po prostu pozbycie się części uszkodzonych oraz niejadalnych w danym surowcu.. Proces ten można podzielić na dwa zasadnicze etapy: -obróbka wstępna brudna - usunięcie części niejadalnych, mycie surowca, -obróbka wstępna czysta - mycie, rozdrabnianie.. Warzywa okopowe (ziemniaki, marchewka, czosnek, cebula itp.) wnoszone są do osobnego pomieszczenia.Temat: Urządzenia do obróbki ryb.. Propozycję tych urządzeń przedstawiają rysunki .Ilość odpadków podczas obróbki wstępnej warzyw [14, s. 68] Nazwa warzywa Ilość odpadków podczas ręcznej obróbki wstępnej [%] brukselka 11-38 buraki 12-38 cebula 2-26 kabaczek 13-20 kalafior bez liści 3-20 kapusta biała 18 marchew młoda bez naci 10-20 10-12* pietruszka korzeń 10-53 pomidory 5-20 pory 31-52 .Ikhb Wymień narzędzia ogrodnicze.. 4. szarpak.. Obróbka wstępna ma na celu usunięcie z surowca zanieczyszczeń, części niejadalnych i zepsutych oraz nadanie mu odpowiedniego kształtu.. Wymień metody pielęgnacji roślin..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt